Glosar de termeni

index:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

F


Faţetă

Construcţie protetică ce reconstituie partea vizibilă a unui dinte.


Fistulă

Canal format operator, cu rolul de a drena secreţiile unei glande sau cavităţi.


Fisuri dentare

Crăpături ale smalţului sau smalţ plus dentină.


Fluor

Element chimic ce creşte rezistenţa unui dinte la atacul cariogen.


Fluoroprofilaxie

Metodă terapeutică prin care se urmăreşte creşterea rezistenţei dentare faţă de agenţii cariogeni prin administrarea produselor ce conţin fluor.


Fractură dentară

Leziune a smalţului, dentine, cementului, cu pierdere de substanţă dentinară cu/fără intersectare a pulpei dentare.


Fracturi mandibulare

Leziuni cu întreruperea continuităţii osului mandibular, produse de agresiuni, accidente, etc.


Freze dentare

Instrumente utilizate în scopul abrazării, tăierii substanţei dure dentare, etc.