Glosar de termeni

index:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

D


Decapişonare

Excizia fibromucoasei ce acoperă coroana molarului, în vederea facilitării erupţiei acestuia.


Deglutiţie

Act fiziologic prin care bolul alimentar trece, reflex, din gură, prin esofag, în stomac.


Dentină

Strat moderat mineralizat, aflat sub smalţ.


Dentiţie

Proces de formare şi apariţie a dinţilor la om.
Totalitatea dinţilor unui subiect şi poziţionarea lor. Prima dentiţie sau dentiţia de lapte cuprinde 20 de dinţi care apar la copii pe la 6-7 luni. La vârsta de 5-6 ani dinţii temporari sunt înlocuiţi cu cei permanenţi în număr de 32.


Detartraj

Metodă terapeutică, prin care se îndepărtează depozitele de tartru supra şi subgingival de pe dinţi şi de pe lucrări protetice.


Diastemă

Spaţiere interdentară de 2-10 mm între cei doi incisivi centrali superiori.


Digă

Foaie de cauciuc foarte subţire, care se perforează şi se aplică la coletul dintelui în vederea realizării sterile a câmpului operator.


Dinte

Element complex al aparatului masticator, cu acţiune dependentă de forţa musculară.


Durere

Sistem de alarmă, pe care organismul îl declanşează în legătură cu apariţia unui proces patologic.