Glosar de termeni

index:   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

C


Cabinet dentar

Spaţiu special amenajat şi destinat realizării profesiei de medic dentist.


Camera pulpară

Cavitate dentinară ce adăposteşte pulpa dintelui.


Canal radicular

Canal ce adăposteşte pachetul dentar vasculonervos.


Candidoza bucală

Infecţie fungică a mucoasei. Se manifestă prin culoarea limbii şi faţa internă a obrajilor de un roşu aprins, apar depuneri albicioase cremoase, care se desprind dacă sunt raclate cu apăsătorul de limbă.


Canin

Cel mai voluminos şi puternic dinte monoradicular din grupul dentar frontal.


Carie dentară

Proces distructiv cronic, ce poate duce în timp la pierderea de substanţă dentinară şi afectare pulpară.


Cauterizare

Realizarea hemostazei cu ajutorul unor agenţi chimici sau fizici.


Căptuşirea protezei

Proces prin care se îmbunătăţeşte semnificativ stabilitatea şi eficienţa unei proteze, cu ajutorul unui material acrilic.


Câmp protetic

Totalitatea ţesuturilor cu care proteza vine în contact.


Cement radicular

Ţesut dentar, slab mineralizat, întâlnit la nivelul rădăcinii dentare.


Chiuretaj

Manoperă realizată cu ajutorul unei chiurete în vederea îndepărtării ţesuturilor patologice a pereţilor unei cavităţi în scop terapeutic.


Coafaj direct

Metodă biologic conservatoare, ce are ca scop menţinerea vitalităţii pulpare prin aplicarea directă asupra pulpei a unei substanţe neiritante, antiseptice şi antiinflamatoare.


Coafaj indirect

Procedeu prin care se asigură protecţia pulpei faţă de agenţi fizici şi chimici, cu ajutorul unor materiale adecvate.


Consultaţie

Prima etapă a oricărui tratament stomatologic, prin care medicul dentist stabileşte diagnosticul şi indicaţiile de tratament ale afecţiunilor oro-dentare pe baza unui examen clinic şi prin completarea unei fişe individuale stomatologice.


Coroană mixtă

Lucrare protetică alcătuită dintr-o parte metalică şi una fizionomică.


Cracmente

Zgomote sau pocnituri intraarticulare, ce apar ca urmare a diferitelor afecţiuni ale articulaţiei temporo-mandibulare.